Bemutatkozás

Tisztelt Látogatónk! Kedves Érdeklődő!

Tisztelettel köszöntjük a Városi Szociális Közalapítvány honlapjának látogatása alkalmából. Köszönjük, hogy érdeklődésével megtiszteli közalapítványunkat.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 1992. decemberi közgyűlésén döntött az alapítvány létrehozásáról, a tevékenységét, működési rendjét az alapító okiratban rögzítette. A szervezet működését 7 főből álló választott kuratórium irányítja, elnök vezetésével. Feladatuk ellátásáért tiszteletdíjat nem kapnak.

Az alapítványhoz kérelemmel a nehéz élethelyzetben lévők fordulhatnak a pályázati adatlap és a szükséges dokumentumok benyújtásával. A kérelmek elbírálásáról a kuratórium soron következő ülésén dönt, határozatait szótöbbséggel hozza meg.

A Közalapítvány elsődleges célja, hogy olyan közösségeket, családokat, személyeket segítsen, akik szociálisan rászorulók, illetve rendkívüli esemény kapcsán, önhibájukon kívül kerültek nehéz élethelyzetbe.

Az alapítvány tevékenységét a Felügyelő Bizottság ellenőrzi, évente beszámol az Önkormányzat Közgyűlésének. Gazdálkodását 2003. január 1-től könyvvizsgáló auditálja.

A Városi Szociális Közalapítvány sokrétű feladatot lát el, folyamatosan reagál az újabb igényekre, keresi a jobb, hatékonyabb segítségnyújtási megoldásokat. Alkalmazkodik az aktuális kihívásokhoz a letőségek figyelembevételével.

Működése alatt számos rászorulónak nyújtott segítséget.

Amit érdemes tudni Rólunk!

Segítünk, ahol tudunk!

"Gyermekek a gyermekekért gála" minden évben 1993 évtől.

A Katona József Színházban a Gála, Kecskemét egyik legrangosabb kulturális eseményévé nőtte ki magát. Évről évre több száz általános és középiskolai diák egyre színvonalasabb színpadi produkciója öregbíti városunk hírnevét. A rendezvény bevétele a rászoruló gyermekek karácsonyi ünnepségének, ajándékozásának anyagi támogatását is segíti. A legfontosabb küldetése a gyermekek szolidaritásának erősítése.

Gyermekprogramokat szervezünk, Húsvétváró, Tanévköszöntő, Karácsonyi ünnepséget sok száz rászoruló gyermeknek.

Közel száz gyermek nyári táboroztatását segítjük.

Óvodák, iskolák nehéz megélhetésű diákjait is megajándékozzuk ünnepségek keretében.

Jó tanulók támogatása: a rászoruló iskolás tanulók részére jó tanulmányi eredmény további ösztönzésére, tehetségének kibontakoztatására tekintettel évről-évre ösztöndíj pályázatot írunk ki.

Idősek, betegek segítése: Platán Otthon, Margaréta Otthon lakóinak zenés műsorait támogatjuk.

Karácsonyi ajándékozás: karácsonyi ünnepi műsor keretében 250- 400 fő idős ember és ugyanennyi gyermek kap karácsonyi ajándékcsomagot 5000.Ft/fő értékben. Ebből az alkalomból ünnepi ebéddel látjuk vendégül a támogatottakat.

A rendezvény és az ajándék költségének forrását főként az önkormányzati támogatás, a Mercedes adománya, és a Gyermekek a Gyermekekért Gála bevétele fedezi.

Segélyezés: Rendszeres segélyezésre az alapítványnak nincs lehetősége.

Tűzifa-, pénzbeli-, közüzemi díjakhoz kapcsolódó támogatás, étkezési utalvány, iskolakezdési utalvány, temetési hozzájárulás, egyéb adomány...

Évenként átlagosan több mint 2.000 hátrányos helyzetű, családot, embertársunkat segítettük.

Számos esetben gyors segélyt adtunk a hirtelen bajbajutottaknak, természeti csapások károsultjainak, jégkár, tűzvész...

Üdültetés: saját tulajdonú üdülőkben Balatonfüreden és Hajdúszoboszlón főként szociálisan rászorultak üdültetését támogatjuk.

2016. évben az igényeket figyelembe véve, bevezettük heti két napon, a fogadóórát, melynek keretében nemcsak anyagi, hanem lelki, szellemi értelemben is segítjük a rászorulókat problémáik megoldásában.

Két Európai Uniós pályázatot nyertünk meg, a konzorcium vezetését alapítványunk vette vállára, ami óriási feladatot ró ránk. Mindkettő Kecskemét közösségének javát szolgálja.

Működésünk során a lehetőségeink és a felmerülő igények mérlegelésével hozzuk meg kuratóriumi döntéseinket. Abból tudunk adni, amit kapunk. Ezért köszönetet mondunk legfőbb támogatónknak a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának és rendszeres adományozónknak a Mercedes gyárnak és mindazoknak, akik rajtunk keresztül segítik a bajbajutottakat.

Köszönjük látogatását!

Városi Szociális Közalapítvány